Promocja „Viva Lay’s Vegas – Darmowy Internet 24h w Orange”

Szukaj promocyjnych paczek Lay’s w sklepach. Kody na darmowy internet od Lay’s i Orange znajdziesz wewnątrz opakowania na zgrzewie. Jeśli zachowasz kod, masz szansę na dodatkowe nagrody w przyszłości!

Promocja trwa od 1 września 2014r. od godziny 00.01 do czasu wyczerpania zapasów produktów promocyjnych na rynku detalicznym, jednak nie później niż do 30 listopada 2014r. do godziny 23.59.59.

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania prezentu w Promocji jest:
a) zakup przez uczestnika Promocji dowolnego Produktu promocyjnego w okresie od 1 września 2014r. do 30 listopada 2014r.;
b) posiadanie przez uczestnika Promocji telefonu w ofercie Orange na kartę, której dostawcą jest Orange Polska S.A., umożliwiającego dostęp do Internetu; oraz
c) aktywowanie Kodu w okresie od 1 września 2014r. do 30 listopada 2014r. nie później niż do godz. 23:59:59 czasu warszawskiego (CET), poprzez wysłanie SMS-a z telefonu na kartę w Sieci Mobilnej Orange na bezpłatny numer: 80409, zawierającego w treści prawidłowy Kod. Po upływie ww. terminu Kod traci swoją ważność i otrzymanie prezentu w Promocji na jego podstawie nie będzie możliwe.

Po wewnętrznej stronie opakowania każdego Produktu promocyjnego, w miejscu zgrzewu folii, umieszczony będzie unikalny, alfanumeryczny kod aktywacyjny uprawniający do otrzymania w Promocji darmowego pakietu internetowego umożliwiającego pobranie i wysyłanie danych o łącznej wielkości 100 MB w ramach dowolnej oferty na kartę w sieci Orange.WIĘCEJ INFORMACJI - Klinij tutaj