W Biedronce od 1 września 2014 rusza loteria "Zdrapka w Kropki"

Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest spełnienie łącznie przez Uczestnika następujących warunków:
a) dokonanie w Sklepie Biedronka w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 12 października 2014 r. albo do wyczerpania puli Zdrapek w danym Sklepie Biedronka jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych (tj. potwierdzonego jednym dowodem zakupu) na łączną kwotę co najmniej 50 zł brutto,
b) wylosowanie od kasjera przy kasie Zdrapki bezpośrednio po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych
c) zachowanie Zdrapki oraz oryginalnego wydruku niefiskalnego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych, który Uczestnik otrzymuje przy kasie niezależnie od otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

W Loterii przewidziano następujące nagrody:
a) bon uprawniający do uzyskania 10 zł brutto rabatu przy kolejnym zakupie w dowolnym Sklepie Biedronka. Organizator przewidział w Loterii 500 000 sztuk bonów o łącznej wartości 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów zł brutto).
b) aparat fotograficzny NIKON COOLPIX L330 czarny o wartości 699 zł brutto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł brutto). Organizator przewidział w Loterii 400 sztuk (słownie czterysta) aparatów fotograficznych
NIKON COOLPIX L330 o łącznej wartości 279 600,00 zł brutto (słownie: dwieście
siedemdziesiąt dziewięć sześćset zł brutto).
c) telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini black o wartości 999 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt zł brutto).
Organizator przewidział w Loterii 300 sztuk (słownie: trzysta) telefonów Samsung I9195 Galaxy S4 mini black o łącznej wartości 299 700,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset zł brutto),
d) tablet Apple iPad mini 16GB space gray o wartości 1579 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dziewięć zł brutto). Organizator przewidział w Loterii 200 sztuk (słownie: dwieście) tabletów Apple iPad mini 16GB space gray o łącznej wartości 315 800,00 zł brutto (słownie: trzysta piętnaście tysięcy osiemset zł brutto).
e) Sony Playstation 4 500GB o wartości 1749 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć zł brutto).
Organizator przewidział w Loterii 100 sztuk (słownie: sto) Sony Playstation 4 500GB o łącznej wartości 174 900,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset zł brutto).
f) ekspres do kawy marki „Italico" o wartości 149 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć zł brutto). Organizator przewidział w Loterii 25.000 sztuk (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) ekspresów do kawy marki „Italico" o łącznej wartości 3 725 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy zł brutto).
g) samochód Volkswagen Golf Sportsvan, o wartości 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł brutto) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 8 332,50 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa i 50/100 zł) Organizator przewidział w Loterii łącznie 100 sztuk (słownie: sto) samochodów Volkswagen Golf Sportsvan o łącznej wartości wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 8 333 250,00 zł brutto (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt zł brutto).WIĘCEJ INFORMACJI - Kliknij tutaj