Konkurs trwa do 3 czerwca 2014

Aby wziąć udział w konkursie należy zdobywać punkty.

Punkty przyznawane są Uczestnikom za:
- zapisanie się do newslettera AuchanDirect – jednorazowo 4 Ptaszki,
- dokonanie zakupów w AuchanDirect – jednorazowo 2 Ptaszki,
- wypełnienie ankiety – jednorazowo 1 Ptaszek,
- skuteczne zaproszenie znajomego do udziału w Konkursie – 1 Ptaszek za każde skuteczne zaproszenie, łącznie nie więcej niż 5 Ptaszków

W związku z Konkursem przyznane zostaną upominki związane z reklamą i promocją Organizatora, w postaci akcesoriów kuchennych.

Upominek przysługuje osobie która zdobędzie 8 punktów (ptaszków) z zastrzeżeniem przypadku wyczerpania puli upomonków.

Liczba Upominków jest ograniczona i wynosi łącznie 690 sztuk. Upominki są przyznawane według kolejności zgłoszeń Uczestników, do wyczerpania puli Upominków.

Dodatkowo można wziąć udział w konkursie i rywalizować o nagdrody:
- 1x voucher o wartości 3000 zł na pobyt w Hotelu Krasicki **** w Lidzbarku Warmińskim wraz z pakietem zabiegów SPA
- 10x tablet ASUS MeMO Pad 7’