Promocja "Więcej Cooltury"

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nabycie przez Uczestnika w sprzedaży detalicznej, w okresie trwania Promocji, co najmniej 5 małych (16g lub 18g) albo co najmniej 2 dużych (49g) pudełek Tic Taców o dowolnym smaku.

Zakup Produktów powinien zostać potwierdzony na otrzymanym przez Uczestnika dowodzie zakupu Produktów, tj. paragonie fiskalnym, wystawionym przez Punkt Sprzedaży. Dowód Zakupu powinien wskazywać wyraźnie nazwę zakupionych Produktów.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że jeden Dowód Zakupu może zostać zgłoszony w Promocji wyłącznie jeden raz.

Jeden Dowód Zakupu uprawnia do jednego zgłoszenia w Promocji i odebrania jednej nagrody, choćby dokumentował zakup więcej niż 5 małych lub 2 dużych opakowań Produktu.

W Promocji przewidzianych jest 20.000 nagród w postaci wirtualnej karty prezentowej postaci kodu alfanumerycznego (Karta Prezentowa) na zakupy w sklepach empik.com i smyk.com o wartości 10 złotych każda.

Nagroda zostanie wysłana na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Uczestnika wskazany w Formularzu.

Promocja obowiązuje jeszcze tylko do 24 maja 2014

WIĘCEJ INFORMACJI - Kliknij tutaj