Aby otrzymać mleko Bebiko za darmo, wystarczy wziąć udział w konkursie. Mleko Bebiko otrzyma każda osoba która zaprosi min. 3 osoby do konkursu.

Termin nadsyłania Formularzy Konkursowych: od 11.09.2013 r. do 14.10.2013r

Ogłoszenie wyników Konkursu i Listy wszystkich Laureatów Konkursu: 28 listopada 2013rKONKURS - Kliknij tutaj

Jeżeli jesteś zadowolony z tej informacji, proszę kliknij poniżej "Lubię to". Wasze zadowolenie jest dla mnie informacją i zachętą do szukania dalszych okazji :)